Internetforbindelser i Århus

I Danmarks næststørste by Århus, er der mange forskellige udbydere af internet. Det gør ikke valget lettere, og derfor har vi sat os for at finde ud af hvilke udbydere du skal kigge efter.

I Århus finder du som i resten af Danmark flere forskellige typer internet, men også forskellige internet udbydere. Når du skal finde internet er det en god ide, at tjekke om du har mulighed for at få den internetforbindelse som du ønsker, på din adresse.

Inden du dog gør ovenstående, skal du finde ud af, hvilken type internet du gerne vil have, og reelt kan på. Ønsker du en internetforbindelse via dit kabel-tv i Århus kræver det, at du har tv fra samme udbyder. Dette er også den bedste løsning til dig hvis ikke du har mulighed for fibernet. I Århus er det typisk Stofa og YouSee der kan levere denne form.

Ønsker du derimod at få din internetforbindelse via et almindeligt fastnet bredbånd i Århus, ja så er dette og muligt. I Århus er der rigtig mange, som i resten af Danmark, der har internet via fastnettet, også kaldet ADSL. Du skal dog være opmærksom på, at når du vælger denne type internet forbindelse, er der det tilknyttet der kaldes minimumshastigheder. Minimumshastigheder er den forbindelse din udbyder som minimum skal leve op til. Hvis du køber en 20 Mbit forbindelse, kan det være at din udbyder som minimum kan levere 15 Mbit. Din udbyder kan altså ikke garantere for at du får en 20 Mbit hastighed hele tiden. På den anden side må din forbindelse heller ikke være lavere end 15 Mbit.

I Århus er det også muligt i nogle dele af byen, at få fibernet. I Århus er det Waoo! Der lillægger sig største delen af denne forbindelse. Det kommer dog an på hvor i Århus du bor, om du kan få adgang til denne type forbindelse. Fibernettet er dog den klart bedste forbindelse, da den ikke har begrænsninger på hastighederne, og ingen minimums hastigheder.

På internettjek.dk kan du hurtigt og nemt undersøge de billigste men også de bedste løsninger til din adresse i Århus. Du skal blot taste dit postnummer, og der bil blive vist hvilke muligheder du har af internetudbydere, til de billigste priser.

Læg et svar

Din email-adresse bliver ikke vist.Obligatoriske felter er markeret med *

Du kan bruge disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>